CHN
bw
Wirkungstreffer
47 Song Yadong 118
57 Liu Pingyuan 87
75 Wuliji Buren 48