Alle
fly
Takedowngenauigkeit
1 Tim Elliott 64.80
2 Justin Scoggins 62.90
3 Demetrious Johnson 53.20
4 Ulka Sasaki 52.40
5 Eric Shelton 51.50
6 Ray Borg 44.00
7 Wilson Reis 42.20
8 Brandon Moreno 41.40
9 Sergio Pettis 38.10
10 Jussier Formiga 37.80